2016. június 2., csütörtök

Aktuális üzenet.

Egyesülni Törekvők, és Akarók üzenete:

Üdvözöllek benneteket Magyar leányok, asszonnyok, fiúk és férfiak!

Nagyon komoly, és tényálló írással készülünk számotokra.

Óriási öröm, és ünnepély veszi kezdetét részünkre, mert ez részévé válik mindennapjaitoknak is. Jelenleg egy kikényszerült tárgyalássorozat zajlik, amiről a tömeges médiák nem mindig biztos, hogy feltétlenül beszélhetnek. Most is e tárgyalások alkalmával, a léteteket érintő kérdésekre akarunk már pontot tenni, mert Ti is, a Mi testvéreink, és nővéreink vagytok. Megérdemli már e Földi nép Szíriuszi rokonaihoz is hasonlóan a szabadságot!

Magyaroknak szól e üzenet!

Mindennapi teendőitekről már mások is sokat beszéltek, de Ti azok ellenére sem voltatok képesek, hogy összetegyétek azt, amitek volt, és van. Ennek oka nagyon összetett volt, aminek már nagyjából csak a visszhangját érzékelhetitek. A Naprendszerben elképesztő mértékű erőt vontunk össze értetek. Rengeteg dolgot megcsináltunk értetek, és igyekszünk tenni az Esemény megtörténtéig. Ami lesz, azt már a háttértárgyalás során magunkhoz, később pedig általatok is jeleznetek, illetve magatokhoz kell vennetek. Erősnek kell hozzá lennetek! Higgyétek el, hogy megéri a fáradozást. Különösképpen az igazság ismerete miatt.

Ennek csakis így van értelme!

A feltételnélküli alapjövedelem is, ami felszámolja a bürokrácia vízfejét, és az átláthatatlanná tett politikai berendezkedést. Részben a Mi, és a Ti közbenjárásotok miatt vált, illetve válik elérhetővé. Ez az egyik legfontosabb tervünk a számotokra.
Már beszélni kezdtek róla a média, és az internet egyes területein, ami egyik legfontosabb jele a helyi, és világra kiterjedő változásoknak.

Emlékeztetve benneteket, más terveinkről is beszélve.

Felszíni, Belső földi és Égi egyesülés.

Az átlátható, és igazságos pénzügyi rendszer.

Az ember központú élet elfogadottá válása.

Az igazság megismerése, hogy elérjétek a Forrás, és Gaia szentséges kapcsolatát, ami kiteljesíti emberiségeteket.

Kérünk benneteket, hogy figyeljetek, mert ez fontos!

Már sokat tettetek érte, de folytatnotok kell! Ne hagyjátok abba, mert ez az utatok része, ami a felszabadulásról szól! Szabadulni a kétarcúaktól végleg.

Mindannyian ki kellene, hogy vegyétek részeteket ebből, amennyit önerőből, és tudatos részvétellel képesek lehettek. Mert ez visz tovább a planéta felszabadításában, mert ez a társadalmiság, és az igazi civilizátság alapköve is. Ettől lehettek újból Magyarok, hogy magatok határozzátok meg sorsotokat. Az ellenséges, és passzív viselkedés nem visz előbbre sem benneteket, sem minket. Ezért is a létünk kölcsönösségen alapul.

Kérünk titeket, hogy olvassatok nagyon figyelmesen.

Segítsétek egymást át ezen az időszakon, amennyire ez emberileg csak lehetséges. Mert már az összes ember megmérettetett. Nincs többé már "teszt", "vizsga", vagy bármi, ami lassítja világunk gyarapodását. Ezek a szavak, akik ezt szokják még használni, mint elengedhetetlen elemei az életnek. Mindannyian az elit áldozatai ők! Rossz, és helytelen tudással. Tudatosan azok a nagyon kevesek még, akik ellenállni akarnak nekünk. Folyamatos, és szigorú letartóztatást élhetnek meg, amíg a világi számláló le nem jár. Ami az Eseményhez kapcsolódik.

Műveleti, és Hivatásos állományunk mindenütt jelen van. Az ő nevüket használni akarók, azonnali eltávolítást vonnak maguk után. Szigorúak a szabályok, de nem teszik legalább élhetetlenné életeteket. Az emberséges emberek életét.

Ez is bizonyítéka szelíd, jóindulatú, de élettapasztalatból is jövő cselekedeteinknek.
A Naprendszer további, és más égi testein is jelen vagyunk. Nagy kiterjedésű műveleteket folytatunk, amik hatásairól csak az általunk kiválogatott, illetve kipihent személyzetünktől értesülhettek.

Bizonyítékot, és igazolást csak a személyes tapasztalat fog nyújtani. Ezért csak az tud már többet, és összeszedett képet adni a felszíni helyzetről, Ti nektek, aki már hosszabb évek óta cselekszik értetek.

Sokuk személye a műveletek nehézsége miatt titok kell, hogy maradjon. Az Eseményt is sokan értelmezitek félre információhiány, vagy a maradék elitista erők hazug, és félinformációi miatt.

A Ti dolgotok az Esemény alatt csakis az átvészelés lesz, mert már nincsen igazán idő a várakozásra! Többségetek csak ilyen formában élheti meg az Eseményt, addig is kérjük azokat, akik még tehetik, hogy tegyenek össze némi élelmiszer készletet, ami pár naptól, maximum 2 hétig terjedően kitarthat! Más formában csakis az elkötelezett egyenruhás, illetve komoly tudással rendelkezők fogják megtapasztalni az Esemény egészét.

Az egészről nem lehet időpontot adni, mert ez egy új történelmi fordulópontja életeteknek.

Nem történhet veletek ellenséges, vagy világot végetérő eseménysorozat! Ez mind csak az elit hazugságai. Illetve még írott hitekben levő tisztázatlan eredetű, és megsem történő történetek.

Ilyen például az Iszlám Állam, a menekülők áradata. Majdnem az egész csak az elit kitalációja, amihez megmaradt forrásaik zömét fordítják. Nincsen értelmük, mert a Hivatásos és Műveleti állományaink is napi szinten dolgoznak, hogy Ti Magyar emberek is, Európa többi nemzetével egyetemben, teljes mértékig elkerülhessétek a pusztulást! Amit az elit már 1000 éve próbált meg ellenetek megtenni! Néhol kisebb, és nagyon fájdalmas sikereik által... Amiért kárpótolni és meggyógyítani kívánunk benneteket. Szeretett Magyarjaink.

Nem tudunk, és nem is fogunk hitegetni benneteket, hogy pár év múlva minden egyes ember milliomos, vagy milliárdos lesz. Vagy esetleg azonnal az űrbe mehet. Mert ez rajtatok is áll majd, ami a Galaktikus Kódexben foglaltak szerint. Csakis a Ti döntésetek, és végigvaló tájékoztatásotokkal mehet végig.

Csakis az egyenlő, és a tisztességes elvű érdemeknek lesz helyük. Olyan berendezkedéssel, ami csak a Magyarokat jellemezhette létük egésze folyamán. A szabad akarat választásai alapján.

Emellett alapos orvosi, és összetett személyreszabott vizsgálatokon fognak azok átmenni, akik velünk akarnak lenni, és dolgozni is. Nem lehet ezalól kivonni magát, aki velünk együtt kíván lenni. Mindennek megvan a maga belsőséges szabálya! Aki mégis megteszi, az csakis jóval később kap újabb esélyt a tisztázást követően.

Az emberiség egy meta-közösség! Itt a Tejút rendszerszerte is elterülő emberi civilizációk is, így voltak csak képesek együttműködni, hogy megértették, és alkalmazták ezt. Ezért erre való tekintettel is kérünk benneteket majd, hogy időnként vegyétek át a tőlünk tanultakat. Csak a komoly, és erős akaratúakat tudjuk igazán támogatni!

A többieket csak felsegíteni, és ápolni tudjuk, ameddig olyan elkötelezettekké, és erősekké válhatnak, akárcsak az őket ápolók. Ha tudatosan erre is törekszenek, mert ezt tekintik életük céljának. Mi csak a legjobb eredményt akarjuk elérni.

Nem tartoztok nekünk semmivel, mert ez a feltételnélküli szeretet alapja. A megbocsátás előszele.

Minden ami megtörtént most is veletek. Mindannyian a korok visszhangját élitek, ami majdnem teljesen eltörölte Magyarságotok lényegét. Örökségeteket a Szíriusz A naprendszerének lakóival. A Szkíta-Hun Földi kapcsolatotokat, és a mostani idők Magyarságának lényegét. Az emlékezést önvalótokra.

Az emberre. A teljes létetek lényegére!

Ez volt üzenetünk számotokra, az Eseményig nem lesz új üzenetünk.

Bizalom a hitben, lét az erkölcsben, tisztelettel az életiránt.

Legyetek jók, körültekintőek és tisztán sikeresek, mint bármelyik igaz Magyar!

2014. december 4., csütörtök

2. Csomag

Üdvözlöm önt kedves olvasó!

A tervezetthez képest hamarabb sikerült közreadni, amit magam csak 2. Csomagnak hívok. Ez a csomag az 1. Csomag folytatása. Ha ezzel kezdi elsőnek az olvasását, akkor kérem előbb térjen  vissza az 1. Csomaghoz, és csak azt követően térjen vissza ide, mert akkor nem fogja érteni az összefüggéseket. Amik itt fel vannak vonultatva.

A jelen állás szerint a Föld (még csak) nagyjából megtörtént vizsgálatát foglalom össze. Elsődlegesen azt, hogy a jelenlegi világképünkben vannak olyan dolgok, amik egyszerűen nem illenek oda. Hiszen nem lesz tőle kerek, és egyértelmű, hanem inkább zavaros, és erősen bűzlő jellegű az a dolog, amit itt az emberek világképnek is neveznek. Csak azt beállítják egy bizonyos követendő mintának (öntudatlanul a legtöbben), amit aztán az itt élők kétségesen, vagy kétség nélkül el is fogadnak. Ez maga a globálisan kiterjedő agymosás folyamata, illetve annak eredménye.

Ilyen a mostani felszíni Föld összetett társadalmának nagyon nagy része.

Az a bökkenő, hogy az ember (valós) anatómiáját olyan mértékben, és mélységben kitanulták, hogy megtanulták egy olyan formában kondicionálni az embert az élete során. Az ő elképzeléseikhez/elképzeléseiknek megfelelően igazítva. Természetesen ez nemcsak gyűjtői, (kollektív) hanem egyéni értelemben is érvényes.

Amolyan "ott az igazság, ott a hazugság is egyszerre" forma szerint. Ez eredményezte azt részben, hogy az emberek, amikor változni akarnak bármilyen számukra jó, de azért mégsem az uralók számára megfelelő irányba. Nem is tudnak az esetek zömében könnyedén, vagy ha mégis túl is tudnak jutni a változásuk érdekében, akkor természetellenes mértékű erőt kell hozzá kifejteni. Szinte már lelkierő feletti vonulatban. Hogy a kitűzött célba eljusson az adott illető/csoport. Ezt természetesen a rövid emberi élet alatt, ami mindig változó. Nagyon türelmesen felmérik az uralók. Aztán, ha egy ponton túl veszélyesnek ítélik meg a személyt/csoportot. Elindul a nyomásgyakorlás. Természetesen először fokozatos mértékkel. Addig próbálkoznak, ameddig sikerrel, vagy legalább félsikerrel nem járnak. De persze van olyan is ahol feladják egy időre, vagy véglegesen, ha végképpen nem tudják "lefogni" az adott illetőt. Ekkor általában végleg elakarnak bánni az adott illetővel. Ami van, amikor sajnos sikerül, de van, amikor meg egyáltalán nem.

Most kedves olvasó! Eljutottunk egy olyan részéhez az életünknek, amit manapság még mindig sokan tabutémaként kezelnek, vagy csak egyszerűen félnek tőle. Ez nem más, mint maga az eltávozás. Ahány személy, annyi eset. Csak egy a közös benne. Az elmenetel nem abban a formában zajlik le, ahogy azt sokan látják, vagy érzik. Mint említettem az előbb. A valós emberi anatómiát ők teljesen ismerik.

Addig az egyszerű ember számára csak jelentéktelen, vagy félremagyarázott információt adnak át, hogy azt "ismerje". Ezért jutnak el alig, vagy egyáltalán nem bárhova az ember/emberség bármilyen formájú tudományosabb célú kutatásának területén előre. Csak egy helyben lépkednek.

- A sorsok sorsa...

Mint említésre került. Az elmenetel az már a kezdetek kezdete óta be van vésve belénk, hogy egy idő után innen elmegyünk. Itt most fellehetne vonultatni számos/számtalan elképzelést, amit az ember is kitalál sokszor, hogy ennek van e jogossága, vagy nincsen e.

De egy dolog biztos. Az elmenetel állapota során számos olyan állapot megtörténik, aminek a következtében az ember nem kvázi haza tér, hanem igen is itt marad a Földön, és folyton körbe-körbe megy. Megszületik, él és elmegy. Elméletben, és elvileg ez lenne a normális, ha a jelenlegi világunk civilizációja nem lenne egy ilyen (igazából) "semmi", amit számtalanszor feldicsőítenek mondvacsinált, és szándékosan/tudatosan végrehajtott meghazudtolt/hamisított tettekkel, és elvekkel. Illetve még hozzáköltenek/ráhúznak még olyan elfogadottnak, újnak/újítottnak és meghatározónak hangoztatott dolgokat, amik éppen csak igazak is, meg nem is. Ez az az állapot, ami a jelenlegi Föld felszínen élő emberiség életét non-stop végigkíséri. Hiába próbál kilépni belőle, mert a lelke mélyén tudja, hogy értelmetlen, és hamis, de mégsem tud egyszerűen a karantén/fátyol megléte miatt. Ez természetesen közel sem jelenti azt, hogy nem lehet tenni érte, hogy ez az állapot megváltozzon.

Ez az a fogalom, amit most körbejártam. Pardon! Illetve két darab fogalom, ami mostanában nagyon, de nagyon felkapott/elterjedt a Földön, és előszeretettel hangoztatják az emberek bármire is hivatkozva, ha a pillanatnyi pillantásuk azt "csak" indokolja... Ez nem más, mint maga a karma, és a reinkarnáció szavai per fogalmai, ami össze van mosva. Egymással is, de van olyan része is, ami teljesen eltér egymástól.

E kettő fogalom, mint egy keverék. Jelen van. De mivel az (Európai/Amerikai) emberek (elsöprő többsége) hamis, vagy csak jelentéktelen mértékben igaz dolgokat tanultak, vagy tanulnak. Utánajárásuk nélkül, illetve ellenére is csak ugyanolyan keveset, vagy még kevesebbet fognak róla megtudni, hogy megválaszolhassák a bennük felmerülő valódi, és nagyon is indokolt kérdéseket.

Hiszen az emberben mindig ott van a kérdés. Nemcsak ez a szokásos formai kérdés, hogy "Mi az élet értelme?", hanem önmagában, hogy "Mi/Ki vagyok?". "Mi az eredetem?" stb. Ezek a kérdések is ki lettek, és kivannak forgatva. De olyan mértékben, hogy önmagában (amikor még) tökéletes volt az első alkalommal, az akkor megkérdezésre került bennünk belül, de a megválaszolás csak ennyiből állt, ha az egy másik személytől jött, aki távol lehet/volt a kérdezőtől mindig is. Csak aztán valami folytán a közelségébe került mindig. Ez volt mindig a hangoztatott válasz. "Csak! Mert..." vagy ez "Mert, csak!..." Aztán lassan elhalványult a válasz/kérdés, vagy félig meglett válaszolva a nekik (uralóknak/helytartóknak) is nagyon nehezen feltett kérdés. Aztán az adott illető ezt vakon el is fogadta, mint szentírást, mert nem rendelkezett sem ismerettel, sem pedig az érzékkel. Hogyan is, ha egyszerűen nem érte az idők folyamán ilyen típusú/eredetű inger? Ezért is ebből következik az, hogy a józan ítélő képességet latba vetve. Amikor az valójában a józan ész tükrében sosem volt az, aminek hangzott/láttatták. Aztán ez alapján fejlődött (még tovább egy kicsit) ki a történelem folyamán az ember. Aztán ennyiben ki is merült az egész fejlődés. Az örök és állandó kínos stagnálásra ítélve az itt élőt.

Aztán, amikor jött egy idő után a valódi-igaz válasz is, ami már a bizonyíték mellett a belső megtapasztalással is párosult. Azonnal elkezdték/elkezdik a Föld még múltban lévő/jelenlegi uralói az embert el/lenyomni. Amikor meglátják, hogy már a számukra veszélyes szakaszba lépett az általuk edukált valaki/csoport. Ekkor nyúltak ehhez a módszerhez, amit csak nevezzünk el "eltávoztatásnak". Ugye, hogy milyen durva az egész?

Ezért is kedves olvasó. Jogosan érzi magát félelemben (sokkban), amikor e sorokat olvassa. Ez csak azt jelenti, hogy ön már kilépett valamelyest abból a világból, amibe ön beleszületett/beletették. Ezért is nem szól ez másról. Csak a józan észről, és a valódi szabadságról. Ezért jogosak a kérdései az ember belső-külső kapcsolatáról. Istennel, a Földdel, az Univerzummal és még számtalan olyan dologgal kapcsolatban, ami csak valaha az ön életében is felmerült és felfog merülni.

Ezt az uralók nagyon kihasználták, hogy csak a maguk javára hasznosítsák e kérdéseket. De ez az elmúlt évszázadok/évezredek folyamatos külső/belső munkálatai miatt. E hasznosítási kísérletek sorra buktak/buknak be. Ezért is jogos minden eddig ilyen kérdésre a válasz, hogy ez "Hozzátartozott valaha az emberhez, ahogy ma élünk és létezünk?" Az válasz egyszerű, és egyben sokkoló elsőre.

De mégsem az, mert nem tartozik hozzá az emberhez, hanem csak hozzárakták/csapták, mint egy hamis tartozékot. Egy nehezéket, ami akadályozni hivatott a célba jutásban. Vagyis visszatérni magához a valós szabadsághoz.

A valós szabadság a belső önkifejezése zavartalanul, és a külsőben is megnyilvánuló együttes összeérés. Ez kéne, hogy legyen valójában az emberi élet, mert erre született, és nem másra. Ez most maga az ember/emberség.

Köszönöm, hogy kitérhettem erre a nagyon fontos mozzanatára az ember életének, de menjünk tovább a világ elemzésében...

- Azt "elmenő" állapotot követően...

A két előbb említett fogalom. A karma és a reinkarnáció. Létező fogalmak a Földön. A tisztánlátás érdekében tekintsük át e két fogalomnak a rövid, és hosszas jelentését. Ez kultúrkörönként igazság szerint változó tartalmú és jelentésű...

- Karma: Önmagában egy irányító rendszer, ami azért hivatott, hogy itt tartson, és könnyebben irányíthatóvá tehessen a Földön maradáshoz (tartáshoz). Pontosabban az uralkodó elit számára. Ez itt a Földön a különböző országokban a törvényt és törvényeket is jelöli, illetve jelenti. Olyan mértékű az elterjedtsége a Földön, hogy az alapvető józanságot is valóban nélkülözi. Mondják ok-okozat összefüggéseként is. De önmagában az, hogy ezt a Földön lakó ember hogyan értelmezi. Az teljesen az uraló elit szájíze szerint történik csakis. Mintha az lehetne csak önmagában az egyetlen, és abszolút forma. A többitől eltekintve. Ezt Európában és Amerikában nagyobbrészt katolikus vallásnak is hívják, mert a hasonlóság az kölcsönös. Más helyeken iszlámnak, judaizmusnak, buddhizmusnak, vagy hinduizmusnak. Vagy csak önmagában a társadalmi struktúrák jelenleg létező valamelyikében politikai oldalaknak. Bal és jobb oldalnak. Önmagukban csak darabjai ezek ennek a sikeresen, és még fájdalmasan is működni képes rendszernek. Lemenve az ember születéséhez. Célba érve az ember eltávozásáig. A kezdettől a végig folyamatosan hat az emberre ez a fogalom is. Öntudatlanul bevésődik az ember belsejébe és elméjébe. Minden itt ehhez vezet. De természetesen van ennek is egy vége, ami nem más, mint maga a fizikai világban is (még) létező karantén/fátyol.

Úgy kell ezt felfogni, hogy ez a része a dolgoknak, amit karmának neveznek. Az maga az irányító mechanizmusa az uralkodó elitnek, ami mindvégig a karantén megléte alatt, és miatt is a kezükben volt. Ez elfog tűnni mind örökre, és mint egy fajta rémálom. Csak ennyire fogunk emlékezni. Miután véglegesen eltűnt.

Csak egy üres (igaznak hazudott) sablon az egész, amit többfelé vágtak, és végül beleszőtték az ember anatómiájába.

- Reinkarnáció: A reinkarnáció akkor jön a képbe, amikor az illető az eltávozás pillanatában van. Ekkor lépnek működésbe azok a (nem-fizikai számítógépes) rendszerek, amelyek arra hivatottak hogy egyfajta mámoros állapotba helyezzék az illetőt. Ezt tapasztalják meg azok, akik a halálközeli élményeket, illetve a kómát tapasztalják meg. Ekkor a fizikai síkon marad az egyén (lelkének) nagyobbik része.

A lélek, amit az emberek a legfőbb részüknek éreznek és tudhatnak. Ekkor viszik el olyanok a fölöttünk is lévő síkra, akik segítőnek/vezetőnek is beállítják magukat a rendszerük letapogató kapacitásának segítségével. Hiszen alaposan letapogatták az illetőt bezárólagosan is. Minden gondolatát, érzését, álmát és vágyát ekkor az adott illetőnek kivetítik, hogy ne vegyen észre belőle semmit.

Ekkor egy nagyon összetett folyamaton megy keresztül az eltávozott illető. A személyiség az minimálisan megmarad. Hiszen a személyiség nélkül nem létezik maga az ember sem. A belsőt lecsupaszítják. Csak addig a fokig, ameddig azaz uralók számára tökéletes/megfelelő. Ahogy az lenni szokott ekkor babrálják meg az "egyensúlyt". Olyan mértékben, ami egyszerre felelőssé teszi az illetőt a maga erősségei, és gyengeségeiért. Hiába a sok munka a folyamatos kiegyensúlyozás érdekében, akár egy életen keresztül is. Elhangolják olyan irányba-fokba, ami egyszerűen a túl soknál szélsőséges viselkedést eredményez. A túl kevésnél meg egyszerűen passzivitást, vagy tompaságot. Ők tudják azt az arányt is, ami az aranyközép úthoz vezet. Amit a felszínen élő emberiség csak nagyon kicsi és jelentéktelen mértékben ismerhet meg. A kontroll szemléltetése érdekében ezért képzeljünk el egy számokból, egyéb karakterekből és betűkből álló kombinációt.


 - Az eredeti ember (természetes/kiegyensúlyozott) állapota: .ABC---432Hz---XYZ.

 - Az eredeti ember (buherált/manipulált) állapota: .ACB--440Hz----YZX.


Ez az indoka annak is, hogy az ember, aki megszületik ide. Olyan fokig le van építve, és egyszerre el van hangolva/tájolva, hogy ez nagyon nehéz, és rengeteg erőfeszítést igényel az átállása a természetes/kiegyensúlyozott állapotra, ami onnantól elfogja kísérni az egész élete folyamán, ha megtudja tartani azt az állapotot.

A folyamaton továbbmenve még mielőtt az illető új kvázi fizikai testet kap. Átmegy ezen az összetett és bonyolult folyamaton:

Az illető erősséget és gyengeségeit felmérik. Aztán, amiben úgy látták/látják, hogy rendben van. Azt hagyják úgy, ami meg alatta, vagy túllép az általuk is szabott kritériumokon. Azt meg egyszerűen tovább fokozzák, vagy visszább veszik. A cél önmagában csak az irányíthatóság.

A szellemi-lelki-fizikai sérüléseket is leellenőrzik ilyenkor, hogy megőrződik-e a kívánt/elért hatás. Emiatt van az, hogy szinte mindenki a fizikai Földön irracionális mértékű valamilyen személyes hátránnyal (vonással) indul az élete folyamán, ami kihat rá. Akkor is, ha azt sikerül eltávolítani valaminek a segítségével az élete folyamán.

Ez az a kontrollálási forma, amit csak megspékelnek további dolgokkal, amik végül egy általuk "megfelelőnek" gondolt fizikai helyre, és családba való elhelyezéssel fejeződik be. Aztán, amint az illető megszületik. Kezdetét veszi a mély és elsöprő kondicionálás, ami szintén ugyanolyan összetett, akárcsak a nem-fizikai formái a kondicionálásnak. A cél egyértelmű:

Legyen elég okos-bátor ahhoz, hogy felfogja, és tudomásul vegye az írott-íratlan szabályokat. De legyen elég félénk-buta ahhoz, hogy a kezdeményezést ne magához vegye, hanem mindig átadja valaki-valami másnak. Ha mégsem, akkor legyen olyan mértékben önfejű, hogy visszatér mindig valamilyen formában a Földet irányítókhoz.

Ez az a forma, ami szerint mindenkit szintén egyénileg átkondicionáltak, hogy az esetleges irányítás elvesztése, ha mégis felmerülne, akkor ne lehessen lehetősége a megszületetteknek egészséges, józan mértékű, és meghatározó erejű ellenállást kifejteni.

Ez tökéletesen megmutatkozik Magyarországon és a világ többi részén most is, ha csak a saját személyünket, illetve a kis közeget, ahol élünk górcső alá vesszük...

De, hogy a kép egyértelmű, és emészthető is legyen. Összeszedtem a magyarság tiszta és kevert anatómiáját, amit szintén más népeknél változó mértékkel-aránnyal alkalmazni akartak, vagy akarnak. Minden népnél más, és más az arány. A hasonlóság inkább a relatív tartományt súrolja.


- Magyarország/magyarság társadalmi anatómiája:


- Tisztán: A magyarság a teljesen tiszta formájában egy egészséges, és egységes nyelvet/szemléletet képvisel. Ez pedig nem más, mint maga a "középpont" (józanság). Az egyensúly. Pontosabban az, hogy tudja merre van a határ abban az esetben, hogy miben léphet és mekkorát. Anélkül, hogy azzal veszélybe sodorná önmagát, vagy másokat. A magyarság az emberiségen belül bizonyos fokig egy nagyon tiszta, de a jelentéktelenebb ráhatások miatt bizonyos fokig keveréknek is minősíthető nemzet, de önmagában képes kifejleszteni sajátos szemléleteket, találmányokat és eljárásokat bizonyos, és meghatározó helyzetekre is. Ez önmagában a példamutató szerepét jelöli meg összefoglaló tekintetében a többi másik a Földön lévő tiszta anatómiájú népek mellett. Ez a tiszta anatómia teszi csak lehetővé a magyarságnak, hogy a múltjáról lehántsa a kinövéseket. A jelenében megélje önmagát, és a jövőben a szabadsága tartós és garantált maradjon.

A társadalmi anatómia tekintetében nagyon szerteágazó a magyarok társadalma. Egyszerűen minden emberi tulajdonság, ami valóban jellemzi önmagát az emberiséget is egyéni formában visszatükröződik a magyarságban is. Főleg a megújulás, ami önmagában a példamutatásra teszi képessé a magyarságot.

Az országuk tekintetében mindig rugalmasak, hiszen képesek átlátni az összetettebb nemzeteket is érintő kérdéseket, illetve rendezni valókat. Ez volna önmagában az ideális verzió, ami igazából minden magyart összefog, aki ténylegesen az. Ez a teljesen helyreállított, és kerek egésze a magyar ideáloknak. Ez az ideál, ami egyáltalán nem rossz, hanem önmagában a mennyei fogalmát jelöli.


- Keverve: A magyarság állapota tökéletesen tükröződik itt a mostani időszakban is. Egy hosszas időszak alatt keverékké tett nép, amelyik a csak részben megvalósult tervek szerint csak részlegesen keveredett össze. A nyelv 30-33%-át külföldi szavakkal, és eltorzított jelentésű magyar szavakkal töltötték fel az évszázadok folyamán. A mostani időkben az angol, német, orosz, latin és egyéb természetes és mesterséges nyelvekből is áthoztak (öntudatlanul) a magyarba szavakat, amiket egy átlagos magyar ember csak akkor fog tudni megérteni, ha egyszerűen elfelejti a magyar nyelvben is meglévő magyar szavait, ami csak egy másik magyar számára érthetőek meg.

Ez így önmagában egy elsőre jelentéktelennek tűnő dolog, de a mélyebben meghúzódó tényező, amikor ez, ha bekövetkezik, akkor a magyarság az összetettségében, és ezáltal tisztaságában minőség romlás, és ezáltal egy átmeneti zavar keletkezik. Ami csak úgy állítható helyre, hogy felkutatásra kerülnek azok a dolgok, amik bennünk vannak. A józan ítélő képességünk segítségével lehetséges azoknak a bizonyos dolgoknak a megtalálása, ami végül elkezdi magától is, és helyreállítja teljesen az összetett részeit a magyar nyelvnek, a magyar kultúrának és ezzel az országának.   

Az eredeti írásunk is, ami a rovásírás. A jobbról balra írás a magyaroknál felcserélődött külső tényezők által. De csak azért, hogy azok, akik baloldalról olvasnak. Ők is megértsék a magyarok írását, illetve könnyebben lefordíthassák a saját nyelvükre. Amit pedig egy másik művelt nem magyar ember is simán megtudott volna tenni.

Az emberiség tekintetében az olvasás minden irányba tökéletesen megy, ha az ember önmagától is megtanul jobbról balra, vagy annak fordítottja szerint olvasni. Vagy írni.

A magyarságot ebben a torz formájában két nagyon egyszerű szerepre szánták. Kollektív kísérleti alany, akinek tanulmányozták teljesen a viselkedését, a gondolkodását, a nyelvét és ezáltal az emberségét. Az emberségen belül hangolták el magát a magyarságot, hogy legyen bármi áron önfeladó és önfeláldozó. A történelem sok példát tud erről szolgáltatni, ha most csak a magyar szemszöget vesszük górcső alá.

Ez az önfeladás, és önfeláldozás egyáltalán nem jellemző a magyarokra, mert ők nem ilyen világból valók. Csak lehajították a magyarságot egy ilyen jellegű világba, ami lassacskán felfogja számolni önmagát.

A magyarság csak azáltal tud kiszabadulni ebből a létrehozott helyzetből, ha ráébred a "középpontjára", és teljes kerek egész formájú ártatlanságára. Ezáltal véglegesen kikerül abból az állapotból is, amire idáig mindig sor került. Az agymosásra, ami az anatómiai magyarság egészére kihatott, és még kihat a történelme során.

A jelenlévő magyarság fölött álló elit egy keverék elit. A nyelvet nagyon tökéletesen beszélik, de egyáltalán nem jellemző rájuk a magyarság bármilyen teljesen pozitív jellemvonása. Inkább annak teljes ellentéte, ami pedig az igazi magyar embert egyáltalán nem jellemzik, és soha nem tudnák az emberi eredeténél fogva jellemezni. Ezért vannak csakis azok a gondok, amik idáig a puszta megfigyeléseim során teljesen igaznak bizonyultak, mert hiszen apránként visszaigazolásukra került sor.

Megoldás, mint elsődleges és végleges lehetőség az elitről való végleges leválásra:

A megoldás ebben a helyzetben csakis az lehet, ha minden meglévő (a kormány által is támogatott) csoportból, és szervezetből megtörténik a végleges kilépés, távolmaradás. Egyszerűen csak alternatívákat kell rájuk, illetve a helyükre felépíteni. Már rengeteg alternatíva van, de túlságosan közeli kapcsolatba kerülhetnek tudatosan, vagy öntudatlanul a kormánnyal szemben. Aminek a következménye a bomlasztás, vagy a kormánypárti irányítás.

Ezért más lehetőség nem lévén igyekezzünk a bojkott irányába lépni, amennyire a körülmények ezt megengedik, és ezáltal is közelebb kerülhetünk a szabadságunkhoz. Ha elkötelezetten teszünk érte.

Köszönöm a figyelmet!

2014. november 17., hétfő

1. Csomag.

Üdvözlöm önt kedves olvasó!

Ígéretemhez híven folytatom a lehetséges a világunkat, vagyis a Föld felszínén, és annak összetett társadalmát érintő változások nyomon követését. Az elmúlt időszak, amióta közlésre került a legutóbbi bejegyzés. Számos történés zajlott le, ami éppen jó volt, vagy kevésbé jó.

Világszerte a folyamatokat is csak a szinkronok igazolhatják vissza önmagukban, vagyis az, hogy még élünk. Sajnos sok-sok mellékes tényező miatt nagyon nehéz eligazodni ekörül az egész világot érintő dolog körül. A hosszas kutatás, ami elvezetett engem is egy sornyi tervhez, ami régen, és mostanában kivitelezés alatt állt. Szeretnék pár nagyon fontosat felsorolni közülük, ami a számomra megmutatta azt is, hogy hol vannak ezeknek a terveknek a kivitelezése terén. Természetesen anyagi, idő és plusz emberi erő hiányában csak ilyen minimálisan, de azt a keveset is, amihez hozzátudtam férni információhoz azt nagyon hosszadalmasan tudtam csak kielemezni. Úgy gondolom, és érzem egyaránt is, hogy (néha erőmön felül is) a maximumot hoztam ki magamból e téma halmaz kapcsán.

A főbb tervei az irányítóknak:
  
- A III. Világháború. (SIKERTELEN.)
- Az elnéptelenítési/népességszabályozó kísérlet. (A. és EU terület.) (RÉSZLEGESEN SIKERES.)
- FÉLELEMKELTŐ KAMPÁNYOK. Ebola, és a (megtervezett) gazdasági összeomlás. (SIKERTELEN.)

Ezen kívül még számos tervet próbáltak, vagy próbálnak még megvalósítani világszerte. De ezek ellenére sem szabad aggódni, mert már annyi dolgot sikerült megfordítani, hogy ezek következtében a negatív lehetőségek száma egyenlővé vált az abszolút nullával. Egyszerűen erre a mindennapi életünk is a bizonyíték.

Az Újvilág Rend szintje:

A jelenlegi szint, amit maga az "Újvilág Rend" szava takar. Már megvalósult (bőven) 2000-es évek óta az Európai (EU), Ausztrál, és Amerikai (Északi.-Közép.) kontinenseken egységesen. Ezen kívül máshová már egyáltalán nem tudtak, és nem is tudnak már terjeszkedni, mert nincs hova. Mégis azt gondolják, hogy a lehetőségeik száma végtelen. Pedig a realitás is valószínűleg nem őket igazolja ám.

Ezek a területek politikailag, információközlésileg (média 98%-a) és gazdaságilag már a (létrejött) Világkormány irányítása alá tartoznak/tartoznának. A katonai, és rendészeti szinteket azonban nem tudták/tudják teljesen az irányításuk alá vonni. Ez a maximum szint, ami most van. Ennél jobban már tud továbbfejlődni/kiépülni ez a "rendszer".

Az Ázsiai kontinens bizonyos részein (Japán, Indonézia és Dél-Korea főleg.) még próbálkoznak, de folyamatosan kudarcot vallanak. Folyamatosan olyan intézkedéseket hoznak meg, amelyek ezt lennének hivatottak szolgálni, hogy tovább húzzák ezt a csetepatét, de itt már meg is állt az egész "folyamat". Természetesen a megszokott/várt erőfitogtatások továbbra is jelen vannak. További irányítási kapacitásuk, és lehetőségük egyszerűen már nincs. A pénzek (dollár), amit folyamatosan nyomtatnak nem tükrözi már a valóságot sem egyáltalán. Csak egy feneketlen kutat.

Afrika, és Dél-Amerika kontinense viszont túlságosan összetett a részletesebb helyzetelemzéshez. Ahhoz, hogy egyértelműen kijelenthető lehessen, hogy ez a két terület milyen besorolást kaphasson. BRICS, vagy "Újvilág Rend" besorolást. E tekintetben két ország. Brazília és a Dél-Afrikai Köztársaság BRICS tagsága biztos, és stabil. A többi körülöttük lévő államban erősen vegyes a kép. Van, aki a BRICS-et, van aki meg csak az Amerikai hegemóniát támogatja.

A további BRICS (Oroszország, Kína és India) államokban folyamatosak a beszivárgási kísérletek. De ezek alapvetően elhárítottak a hatásfokuk tekintetében. Az ottani vezetők teljesen a kezükben tartják a helyzetet, mert a tudatában vannak a beszivárgásnak. Az Eseményt is folyamatosan elemzik, mint eshetőséget, és felkészülnek rá.

A "Fátyolról" lényegre törően. (Feltételezés szerint...)
Ez maga a Földet is körbe vevő fátyol/karantén, ami körül sok dezinformáció is már napvilágot látott. Az igaz információk mellett természetesen. Ez maga a teljes Mátrix is, amit karanténnak is hívnak (még).

Ez az egész karantén folyamatos felszámolás alatt áll a Jóindulatú erők által, de nagyon fontos az egyéni (felszíni) emberi, vagyis a személyes részvétel sajátos tehetség szerint. Nézzen szét a környezetében alaposan, és dolgozzon ki sajátos megoldást, mert minden apró lépés is számít. Itt a lehetőség legalább, ami által ez a dolog, vagyis az igazság, ami megillet minket. Az a felszínre jöjjön a maga teljes valójában, hogy mégis mi zajlott/zajlik a Földön az elmúlt hosszú időszakban.

A fátyol teljes nagysága (már csak) összesen 27,52 km. Régen sokkal vastagabb, és magasabb volt. A talajszint nevezhető a közép szintnek, vagyis a 0-ik km-nek. Innentől számolva megy fel az égbe, és le a föld belseje felé. (2x13,76 km)

Szólni szeretnék egy nagyon fontos tényezőről, amiről idáig még nem sokan tudtak/tudnak. Ez is egyben az egyik hátráltatója is a felszabadításnak.

Plazma tér: Ez egy olyan halmazállapot, ami a tudomány szerint a negyedik általunk is felfedezett halmazállapot. Ez egy olyan tér is itt egyben, ami elválasztja a fizikai világot, és a nem-fizikaiakat egymástól. Az átkelés fizikai formában nem lehetséges, de nem is ajánlott, mert ez a tér teljesen más miatt létezik. Ez a "sík", ami létezik már legalább 20-30.000 éve szakadt szét itt a Földön. Pontosabban körülötte.

Ez a tér a Föld esetében egy elválasztóként, illetve egyensúlyi pillérként van jelen. Az ismert univerzumban is a legtöbb bolygó rendelkezik ilyen térrel/síkkal. Ez miatt lehetséges részben a kiegyensúlyozott élet máshol, addig itt nem. De nem történt ekkora szakadás, mint ami a Földön volt több tízezer éve.
Itt a Földön ez az egyik főbb ok az emberi kiegyensúlyozatlanságra.

A Plazma tér önmagában nemcsak egy halmazállapot, hanem egy nagyon kiterjedt mező, ami az univerzumnak a nagy részén igen gyakori. Itt a Földön részben a karantén megléte, és létrehozása óta ez a mező elkezdett állapotot, jobban mondva minőséget váltani, ami miatt a Föld is a veszélyeztetett bolygók sorában volt. Ez a helyzet lassan változóban van, mert a Jóindulatú erők már stabilizálták magát a plazma teret. De a karantén lebomlásáig ennél többet nem igazán lehet tenni. Felszíni ember ezzel a jelenséggel nem igazán tud mit kezdeni. Ezért, akinek eszébe jut bármit is csinálni ezzel a térrel, hogy helyreálljon. Az azonnal álljon el ettől! Ezt nem lehet komoly informálódás, és mély kutatás nélkül megkezdeni sem, mert ez egy nem olyan emberi spiritusz által is kezelhető tényező.

Ez a tér összefog menni az Eseményt követően. Ezt egy nagyon fejlett Fény technikával fogják kivitelezni, aminek a következtében minden a Földön, és a felszínén élőkön egyszerűen normalizálódni fog.

 A Karantén bizonyos részeiről:


 Ez a karantén, mint ahogy a képen is látható. Egyértelműen látszik, hogy nemcsak a fizikai térben létezik (még). Hanem a másik olyan tereken, ahol olyan személyek élnek többségben, akik ugyanolyan egyszerű emberek, mint mi. Őket a még ott lévő zsarnokoskodó vezetők kényszerítik arra, hogy időnként szülessenek (reinkarnálódjanak) le a fizikai világba más, és más (koholt) ok/okok miatt. A Föld jelenlegi lakosságának 98%-a ilyen módon van itt. Idehozták, idehurcolták, vagy maguktól jöttek ide. Mind a három eset igaz. Igazából ezt csak egyénenként lehet így ebben a formában elbírálni.

 A kényszerítés formája azonos a fizikai világban alkalmazott technológiákkal/módszerekkel. Ezek a technológiák magukba foglalják a folyamatos manipulációt, az agymosást, az irányítottságot, és a nyomásgyakorlást. Főleg érzelmi, és gondolati formákban zajlott/zajlik le ez.

A fizikai síkon lévő eszközök a következők:
 
 - Skalár eszközök: Ez egy összetett exotikus technológia, amit közösségek/csoportok ellen használnak. Ez egyben egy ki, és bemeneti technológia, amiből nagyon nehéz kiszabadulni. Kilehet, de nagyon sok erőfeszítést igényel. Az ilyen eszközt úgy lehet észrevenni magadon főleg, ha még működik, hogy egyszerűen meglepődsz a saját viselkedéseden is időnként, és nagyon hirtelen szokást, vagy szokásokat váltasz. Az esetek többségében akaratod ellenére is. Olyanokat egyszerűen, amelyek nem illenek hozzád. Olyan "szokatlan" eredetű és tartalmú gondolatokat/érzelmeket sugároz be az emberi elmébe, ami jelentős úgynevezett mintabéli "eltérés" esetén működésbe lép, hogy ne tudj egyensúlyban maradni, és a különböző nehéz helyzetekkel szembenézni, hogy aztán könnyebb legyen egy kicsit.

- Implantátumok: Ezek az eszközök minden emberben jelen voltak régen. Még vannak ilyen eszközök, de jóval kevesebb, mint pár évvel ezelőtt. Ezek a megszületés előtt kerültek beültetésre. Ezek a felelősek nagyobbrészt a személyiségi jegyek torzulásáért. Főleg a folyamatos évekig is fennálló ok nélküli önbizalomhiányért. Vagy a kezdeményező készség megtorpanásáért. Illetve a különböző fokú szűklátókörűségért is.

Ezek a főbb eszközök, amikkel az embereket itt irányítás alatt tartották/tartják még. A karanténon belül.

Egyéb eszközök:

- Hasadóanyag bombák: Ezek az eszközök teljesen földönkívüli eredetűek. Ezek az eszközök hozzá vannak csatlakoztatva a fizikai/nem-fizikai skalár eszközökhöz is, hogyha a jóindulatú erők megjelennének óriási számban, akkor az egész planéta, és a környéke egy óriási furcsa-anyag halmazzá változna. Eltörölve minden ismert életet. Ezek az eszközök már hatástalanítás alatt állnak. De mivel a felszíni emberiség zöme nem elég megbízható egyáltalán az együttműködés tekintetében is. Ezért sok változás állt be a tervekben, amik elfognak vezetni magához az Eseményhez. Az időpont részben sajnálatosan a folyton (túl)gyorsan is változó helyzet miatt nem jósolható meg. De különben sincsen értelme, mert egyszerűen csak az lesz, hogy lefut...

Ezek az eszközök azok egyedül, amik gátolják (még) a bolygó teljes körű felszabadulását. De természetesen maga az emberi tényező is sokat nyom a latba.

A műveletek befejezése nem igazán mondható meg előre, mert számos tényező állandó interakcióban van egymással.

Maguk ezek az eszközhalmok eredményezték itt a globális túszhelyzetet is, aminek a mindennapi részesei is vagyunk még sajnálatosan. Ez a főleg terrorista csoportnak is nevezhető erő, akik egyszerre földönkívüliek, más térről jövőek és Földiek együttvéve. Illetve nem azok teljesen, mert erre egyetlen ilyen szó sem található, ami tökéletesen leírná őket a viselkedésük, és a céljaik miatt. Egyszerűen nevezzük el őket csak puszta bűnözőknek. Hiszen, amit tesznek az felér azzal. Egyszerűen máshoz nem hasonlítható. Egyedül a külsejük az, ami az emberiséggel (talán) közös. De a többi egyáltalán nem.

A globális túszhelyzet is már bőven több tízezer évre nyúlik vissza, aminek ellenére nagyon sokat fejlődött technikailag ugyan a világ. De még az emberség tekintetében van mit behoznia. Remélhetőleg ez is megfelelő ütemben fog változni.

A gazdasági összeomlásról. (Feltételezés szerint...)

A jelenlegi gazdasági rendszer, ami az ÚVR területein érintőleges főleg. Teljesen instabil. Nem lehet hosszabb távon sem már fenntartani, mert egyszerűen nincsen annyi pénze egyetlen államnak, de még személynek sem az egész világon, amivel lehetséges lenne ezt az amúgy is már szétesett rendszert fenn tartani.

Az a helyzet, hogy már valójában ez is teljesen lezajlott. Csak nem mondják ki, mert akkor borul a bili. Lássa a különböző országokban lévő valós munkanélküliséget, és az adott országokban élők közhangulatát is. Hiába a sok torzítás/kozmetikázás a statisztikákat is illetően. Elképesztően sok a munkanélküli mindenütt. A szegénység, és a kilátástalanság is. Főleg Európában, és Amerikában. Ezért is ebben az esetben is csak egy dolog számít. Mikorra fogja ezt mindenki egyértelműen látni. Mert ettől kezdve szabad lesz az út a valóban szabad, és független világ felé.


Magyarország (valóban lehetséges) helyzete:

Az ország valójában egy nagy nullán van, és az elmozdulási lehetőségei nagyon kevesek (BRICS, Függetlenség<----Ez volna pedig a legjobb, ÚVR.). Ez a nulla a gazdasági nullát jelenti elsődlegesen. Túlságosan magas ahhoz is az államadósság is, hogy kilehessen fizetni bármilyen valójában fiktív adósságot. A pénzek, amiket elkezdtek elvonni most is. Kivonni akarják teljesen. Ezek a személyek egyáltalán nem beszámíthatóak, és teljesen közveszélyesek, akik jelenleg csinálják ezt a nem-normális viselkedést/tevékenységet. Ezért, aki még a közelükben tartózkodik azonnal távozzon el tőlük! Mielőtt még nem lesz túl késő.

Ők is egyszerűen "kapcsoltak", hogy itt az ideje az "ambícióik" megvalósításának. Amit már a fő-fő csoport meg is valósított részlegesen. Mindent maguknak akarnak szó szerint. De természetesen látszik az is ám, hogy ez az utolsó pillanatban össze is zuhanhat. Hiszen nem lesz ki összetartsa a tákolmányt. Már igazából most sincs.

A pártokon belül is eléggé nagyok már a szakadások, amit természetesen nem akarnak igazán felfedni, mert akkor nem tudnák, de még így sem tudják összehozni az általuk forgatókönyvbe vésett polgárháborút. Ez a jövőben sem lesz másképpen. Mindannyian érdek különbözetiek.

Semmi garancia nincsen rá, hogy az ő vagyonuk tényleg bebiztosított. Csak azt hiszik.

A rendőrség, a TEK, a katonaság, és a más egyéb "nemzetvédelmi/rendőri" erők nem tudnák egy esetleges rendkívüli helyzet esetén sem biztosítani még a maguk számára sem az országot. Nem, hogy még a politikai elitnek. Talán pár óráig, vagy napig maximum. A Magyarországi politikai elit menekülési esélye még ennek ellenére is kevés. Sokkal kockázatosabb, mint gondolnák, vagy elképzelni merik.

Őket ismerik ám a BRICS tagjai is, de nagyon/igazán. Nem fogják engedni nekik, ha ők addig is kihúzzák még egyáltalán ezt a helyi hatalmi tébolyt, hogy bármit megtehessenek bárkivel/bármivel szemben.

Itt most a kelet, és a nyugat küszködött egyszerre értünk. De szerencsére nem lett belőle, és remélhetőleg nem lesz semmi hercehurca sem. Hiszen ez a magyarok számára nem lenne jó egyáltalán.

Az egyetlen valódi lehetőség. Csakis a békés átmenet, és a végleges függetlenedés. Ezért kérem a kedves olvasót/olvasókat, hogy ne aggódjanak semmi miatt sem. Igaz! Nagyon sokan nélkülöznek most, de fontos, hogy egy lépést tegyenek meg egymásért, ha lehetséges, ami igaz lehet, hogy erejükön túlinak tűnik. De próbáljanak meg továbbnézni egy kicsit! Továbbnézni, hogy az életük megváltozhat önmaguk által is.

Köszönöm a figyelmet!

2014. október 26., vasárnap

Visszaköszönés és még más...

Üdvözlöm önt kedves olvasó!

Visszatérek ide időnként még az internet világába, ahol olyan sokan foglalkoznak magával a világ egy darabjával, vagy annak egészével, hogy lehetőleg az általuk kigondolt megoldást, vagy csak a nézőpontjukat kívánják valamilyen formában megosztani. Szeretnék egy keveset átnyújtani a tapasztalataimból, amit sikerült megélnem, ameddig távol (tartottak) a blogtól. Élni próbáltam, ahogy csak sikerült...

Ez a világ igen irgalmatlanul tömény. Van ahol irgalmatlanul kemény, és van ahol irgalmatlanul puha. Egyszerűen csak a szélsőséges szót tudnám rá kimondani. Ezt egyedül átvészelni, és rendbe tenni képtelenség. Csak együtt lehet lehetséges. Itt az egyensúlyról, vagy egyensúlyozásról beszélni teljesen értelmetlen. Mert valójában az egyensúly csak a szélsőségek megléte nélkül képzelhető el. Itt még mindig mi is van? Szélsőség a szélsőség hátán. Ebből az emberi világból egy embertelen világot csináltak, és akarnak továbbra is fenntartani... Öröm a ürömben. Nem igaz?

Értelmetlen dolgok egyvelege, ami csak a lefoglalásról szól. Ami számomra nagyon sajnálatos, hogy sikeresen működik.

A régebbi bejegyzéseimet is átnézve a "kiszabadulásomat" is követően... Arra jutottam, hogy nagyon sok információt utólag sikerült be-be vizsgálnom, és hála a szerencsés körülményeknek is. Igaznak bizonyult a nagyobb részük. Pár volt, ami eltúlzott/elhamarkodott volt. De ez mit sem változtat a tényeken. Azon, hogy ez a planéta irányítása alatt áll egy nagyon szerteágazó csoport, vagy csoportok összességének. Ennek van látható és nem látható eleme is egyaránt.

Most nem akarok róluk beszélni, de egy dolgot nagyon fontos tudni. Minden egyénre hatnak. Még annál is, aki egyáltalán nem tudja ezt elképzelni. Magam is napi rendszerességgel találkozom a jelenséggel, amit már lehet valamennyire kezelni, mert folyamatos a visszaszorulása az ilyen jellegű erőknek.

A videóimat is, amikbe rengeteg munkát fektettem. Letörölték akaratom ellenére is. Ezt vehettem volna egy figyelmeztető jelnek is... Észre sem vettem, hogy kontroll alá kerültem egyszerűen. Vajon hány ember mehet még így el nap, mint nap? El sem tudom, és nem is akarom elképzelni.

Itt óriásiak a gondok. Elképzelni is kevés, hogy mekkorák.

Ez a társadalom olyan mértékben agy mosott, hogy erre sem tudok egyszerű szavakat kimondani. Mindenki csak magyarázza a fogalmakat, de alig, vagy egyáltalán nem érti őket. Fénymunkás, Fényharcos, Csillagmag stb.

Most nem is kívánok itt leragadni, mert csak megy vele az időm.

Ameddig kontroll alatt voltam. Megtapasztaltam a rabságot, és még most is vannak kísérletek arra, hogy megállítsanak, ahol, és ahogy csak tudnak. De nem szabad csüggedni. Ez az ellenerő csak lassítani tud már, de ennek ellenére is érdemi tettek terén képes elmenni a rombolás irányába, ha úgy adatik. El sem merem képzelni mennyi ember ment el eddig a vonalig. Aztán mennyi embert likvidálhattak érte. Sokakat.

A technológiájuk sokkal fejlettebb, mint a Földi felszíni technika. Ez az egész ügy olyannyira kiterjedt, hogy maga a Földi szféra kevés hozzá. Javaslom a kedves olvasónak, hogy folyamatosan kutasson. Aztán a saját kútfőjéből kiindulva próbáljon meg tenni valamit a megoldás érdekében.

Vannak már kísérletek a megoldásra. De ezt is nagyon fontos tudni. A Fényerők önmagukban nem képesek elég hatékonyak lenni. Igénylik a felszíni emberek támogatását. Ők is rendelkeznek bizonyos korlátokkal, ahogy mi is. Vagy ahogy, akár ez a bűnöző csoport is.

Magam csak azt szeretném mondani, hogy itt egy globális túszhelyzet van, ami még mindig tart. Nem tudom, hogy ez meddig lesz érvényes. A Földi irányító erők, akik a status qua-ban érdekeltek. Mindent megfognak tenni ellenünk. Ezek csak egyszerű bűnözők, akik hiába állnak vesztésre. Képesek nekiesni bárkinek, mert egyszerűen betegek.

Ők csak, akkor fognak végleg eltűnni a világból a jelenlegi pozíciójukból, ha mindenki tesz a saját maga tehetsége szerint valamit, ami kimozdítja az általuk is felépített dolgokat. Bármit, ami csak belülről fakad. Például.: Blog, videó, nem figyelni és idegeskedni a politikusok miatt stb.

Pillanatnyi megállapításom szerint ez a dolog, ami ellenem is zajlott/zajlik még. Már nagyon nagy mértékben visszaszorult. Ezeket a csoportokat is, akik a Fényt szolgálják. Szerintem inkább hívjuk itt a Fényt egyszerűen csak szabadságnak, mert a Fény szó már relatív lett. Vagyis a szabadságot szolgáló csoportoknak. Ilyen Magyarországon is van szép számmal. De ők is igénylik az egyszerű támogatást, hogy sikeresek lehessenek, akárcsak mi.

De ez még önmagában nem elég, hogy kilehessen ezt mondani. Szabad a Föld. Nincs lehetőség, és idő a várakozásra. Az Égiek, és a Belsőföldiek egységesen kimondták már nem egyszer.  Az igazi üzeneteik formájában, hogy lépni kell és nem pedig passzívan várakozni. Helyettünk nem tudnak megcsinálni bármit. Csak velünk közösen.

Minden egyes lépés számít az Eseményhez. Ezért ti is tegyétek meg a magatok szintjén azt, amit helyesnek éreztek, hogy eljöhessen ez a beharangozott Esemény. Már szinte minden egyes lépés adott volna hozzá. De most ti rajtatok a sor! Naponta egy tettet ti is megtehettek annak érdekében, hogy ez bekövetkezzen. Legyen az bármi. Mert igen is számít. Nem kell ehhez spirituális embernek lenni. Elég csak a józan eszeteket elővenni. Aztán majd csak kijön belőle valami, ami előre mozdít. Legyetek önmagatok, az önmagatok mindenesei, amiben csak eltudjátok magatokat képzelni. Ez az én egyetlen tanácsom a számotokra.

Még valami: A Földet körülvevő fátyolról is.

Aki látta a Mátrix című filmet. Az is tudja, hogy itt a felállás nagyon hasonló. Egy globális rendszer, ami felügyeli az itteni lakosságot, és nem engedi megtörténni a kollektív, de még az individuális változtatást sem. Akinél mégis működik a változás ott megpróbálkoznak a nyomásgyakorlással, hogy a változást elrontsák/megszüntessék.

Ez a nyomásgyakorlás több helyről is zajlik egyszerre. Mindenkinél egyénre szabott ez a nyomásgyakorlás.

Ez a szint főleg a közösségi szinten működik. A gépek is, amiket használsz nap, mint nap. Olyan sugárzást bocsájtanak ki, ami megfelel az irányítók elképzelésének részlegesen, de nem felel meg teljesen. Hiszen csak fél megoldás. Egyszerűen csak lefoglal, és minden egyes törekvést próbál aláásni valami jelentéktelen dologgal, ami az adott illetőnél személyre szabva bukkan fel. Főleg még "alvónak" minősült embereket használnak a "felébredettek" kordában tartására. Már amennyire még ez működik.

A nem-fizikai dolgok is, amik működnek még. Nagyon magas hatékonysággal működnek. Ezért vigyázat bármilyen lépésnél.

Az Esemény be fog következni, mert ez az egyetlen kulcsa/lehetősége a szabadságnak.

Az ikerlángok is csakis az Eseményt követően fognak tudni egyesülni. Előtte semmiképpen sem, mert belerokkannának, és az elit is csak akadályokat gördít(ene) az útjukba. Az én esetemben is csak ezt tapasztaltam, ahogy próbáltam megtalálni az ikerlángom. Aztán jött egy üzenet, hogy csak az Eseményt követően lesz lehetséges a találkozó.

Számos dezinformáció van még az interneten is, ami egyszerűen alva tartja, vagy félretájékoztatja az embereket. Ezért a titok az éberség. A mostani itt lévő információkat is saját kutatásból szereztem. Kedves olvasó! Ön is járjon el így. Kutasson, kutasson és kutasson! Ne higgyen el senkinek semmit. Még nekem se!

Az egyén, aki itt él a Földön most félig meddig tudja működtetni a tettein keresztül ezt a fátyolt. Ezért csakis az egyéni lépés által szüntethető meg félig is ez a hamis hálózat, ami a Föld körül jelenleg a talpunktól mérve 13,76 km magasságig terjed. Lefelé is ugyanez a távolság érvényes. Tehát ez összesen a Föld talajszintjéhez igazítva 27,52 km. Ez maga a karantén. Ha ez megszűnik, akkor lehetővé válik utazni is az űrben. De ez is csak szigorúan az Eseményt, és az Első kapcsolat felvételt követően lesz lehetőség. Azelőtt semmiképpen. Hiába jönnek a hangzatos üzenetek is.

Amerikában a legerősebb ez a hálózat. Európában már kisebb a hatásfoka, de még mindig jelentős eléggé ahhoz, hogy lenyomja az egyéni kezdeményezést. Ázsiában már kevésbé erősebb. Lásd az eredményét: BRICS.

Egyelőre ennyi.

Köszönöm a figyelmet!

2013. október 12., szombat

Befejező bejegyzés: Búcsú a régitől, és irány az újba az út...

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben csak egy bejelentést szeretnék tenni, aminek az volna a lényege, hogy tájékoztassalak a helyzetemről. Most az a helyzet, hogy be kell kapcsolódnom a mindennapokba a szó szoros értelmében. Sokszor halasztottam ezt a témát. De nem mehetek el előle. Nekem is ki kell venni belőle a részemet.

Az égiek az üzenetek áramoltatását megszüntették felém. Egyszerűen túl sok volt ez már nekem, és már itt az idő a következő szintre lépni. Vagyis át a mindennapokba. Ez egyértelmű számodra is kedves olvasó, hogy ez mit jelent.

A Föld helyzetéről is kicsit tudok még írni, mert ami számomra megmaradt az csak az, hogy minden a megfelelő irányba halad. A világban ugyan még vannak az itt lévő hatalmasságok részéről letörési, és küzdési kísérletek, de egyszerűen már nem kell figyelembe venni ezeket, hanem csakis a Fényre koncentrálni. Csakis önmagunkra figyelve lehet ebből az egészből kijutni az önmunka által.

Más járható út már nincsen. Csak ennyit tudok javasolni. Ezen kívül nagyon örülök, hogy sokak élete jobb irányba került, és sokat is tanulhatott az írásaimon, a közös levelezéseimen, vagy a videóimon is keresztül. Mostantól ez is sajnos felfüggesztésre kell, hogy kerüljön, mert már minden lehetőségem kihasználtam ilyen téren, hogy segítsek. Most már engem is elért az a pont, ahol ki kell lépnem, és nem a monitor mögül, hanem a puszta jelenlétemmel inkognitóban mutatom a példát szerényen, és alázatosan a tettek mezején. Más járható utam nincs.

De természetesen ez nemcsak rám érvényes, hanem mindenkire a világon. Ezért is kívánom neked kedves olvasó, hogy járj sikerrel az utadon, és nézd meg az útjelzőket mindig, ha útelágazáshoz érsz. Én is most azon vagyok. Ezért is most azaz időkeret, ami magát az Eseményt, és az utána jövő időt az Első kapcsolat felvételig elvezeti. Addig rólam nem fogsz hallani, mert integrálódnom kell ebbe a társadalomba, hogy legyen mégis fogalmam, hogy egyesek mégis mit tesznek, és ne hökkenjek meg...

Ez minden, amit ebben a "befejező" bejegyzésben közzé kívántam tenni.

Köszönöm a figyelmed!
Írta HUNFény

2013. szeptember 22., vasárnap

Rendkívüli közlemény: Igazságok??? Vajon melyik az igaz? A tied? Az enyém, vagy azé, aki tagadja?... Sok sok kérdés, de nagyon kevés, vagy pedig fájdalmas válasz.

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben most egy nagyon durva dolgot kívánok közzé tenni, ami mostanság nagyon átfolyik, és átrágódik az agyamon, és az egész lényemen. Ez pedig nem más, mint az igazságok. Most csak hadd nevezzem ezeket a dolgokat igazságnak. Elsőre bonyolultnak tűnik, de amúgy egy kis elmélyedés után már egyszerűbb lesz. Kedves olvasó! Most ezen alaposan gondolkodj el. Most csak magamból indulok ki.

Azok az információk, adatok, időpontok, helyszínek, személyek, és még számtalan más, ami ehhez a tudáshalmazhoz kapcsolódik. Egyszerűen a számomra csak itt-ott felfogható. Ezzel nem azt kívánom kijelenteni, hogy én vagyok a legokosabb, vagy legnagyobb tudású a Földön, vagy az Univerzumban. Erről szó sincs.

Csak arról van szó, hogy az a tudás, amit nagyon sok helyről kaptam, és kapok mindig folyamatosan egyszerűen egy hatalmas halmazba rendeződött már nálam. Sokkal nehezebbé vált számomra a Földi lét. Egyszerűen nem tudok semmilyen rossz dolog mellett úgy elmenni, hogy az rendben volna. Hiszen nincs egyáltalán rendben. Hiába érzem a földönkívüliek, és a többi segítőm társaságát. Ez valahogy mégsem elégséges már a számomra. Mintha én itt mindent túlhaladtam volna, és egyszerűen elvágyódnék.

Érzek itt még nagyon sok dolgot, mait még van amikor magam sem értek. Hiába kapok róla egyértelmű információt. Van amikor nem értem, hogy mégis ezt most miért kapom meg, és nem tudok vele mit kezdeni. Kerek 2 éve vagyok jelen ebben a "dologban". Magam ezt csak "dolognak" nevezem, mert egyszerűen nem találok rá más ráillő szót. És ez a dolog nagyon sok pozitív kellemes dolgot adott. De úgy érzem, hogy bizonyos dolgok még mindig nem értek meg bennem. Ezek az érések csakis az Isteni útmutatás követése által válnak lehetségessé... Másképp pedig nem.

És itt is az Isteni útmutatást nem szabad egy apróbb dologra korlátozni, ami csak a belsőhangot takarhatja, hanem lehetséges, hogy másik entitások is besegítenek. A magam esetében ezt is tapasztalom, és ahogy most írom le ezt a bejegyzést érzem, hogy engem nagyon szeretnek a körülöttem lévő nem fizikai entitások. Ezek elsősorban földönkívüliek, akikre néha én is értetlenül nézek, hogy mégis velem bizonyos dolgokat miért tesznek. Mármint nem mondanak el bizonyos dolgokat, amik érintenek, de érzem is, hogy ezt a Teremtő utasítására nem mondhatják el, mert különben csak jobban összezavarnának engem. Egyszerűen annyi impulzus ér engem, hogy nem győzöm őket feldolgozni. Ezért kérlek kedves olvasó, hogy ezután az írás után a megértésed kérem.

Most egy időre befejezem a blog bejegyzések írását, mert úgy érzem egyfajta szellemi/lelki határhoz érkeztem, ahol az írás nem tudja betölteni azt az űrt, ami már nálam az elmúlt 2 évben bőszen kitárult. Tapasztalatokat, és élményeket kell gyűjtenem, és élni a mindennapi életem. Annak tudatában, hogy majd a feladataimra vissza kell térnem, de az is jókor fog jönni, mint itt minden a Földön. Egyszerűen tovább kell képeznem magam, mert úgy érzem, hogy hiába választékos a kommunikációm. Egyáltalán nem fognak érteni sokan, mert egyszerűen nem értenek még a választékos szavaim ellenére sem. Ezeket a gondolatokat is mivel még nem mondhatom el úgy senkinek anélkül, hogy hülyének nem nézne ezért átmenetileg az írásaim is szünetelnek.

Köszönöm minden kedves olvasómnak, hogy nyomon követték az írásaimat, a könyvemet, és a videóimat is. Egy rövid időre felfogok hagyni most ezzel a projekttel, és elkezdem másfelé is mondjuk úgy, hogy fejleszteni magamat. Hiszen ilyen az emberi lét. Nem lehet csak egy-két apró dolognál leragadni.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

2013. szeptember 19., csütörtök

46. Bejegyzés: A magyarság erejének titka. A tapasztalataim, és a másik országok összefonódása velünk...

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben egy nagyon átfogó témáról fogok neked írni, ami nem más, mint a magyarság erejének titka, amit magam is már lassan 2 éve tapasztalok, de nagyon lassan beérve értem csak meg, és veszem tudomásul, hogy nekem, mint egy magyarnak, és ezzel együtt a kollektív magyarságnak is mi az igazi ereje. Ami nem más, mint az önismeret.

Az elmúlt időszak is, amit egy másik országban töltöttem. Vagyis Németországban egy barátom, és a rokonai társaságában. Nagyon sok dolgot erősített meg bennem, és már kihalóban lévő tévhiteket is lerázott rólam, de olyan tempóval, mint amilyen maga egy szélvihar is jöhet. Egyszerűen nagyon sok visszaigazolás, tanítás, és iránymutatás érkezett meg hozzám. Amiket pusztán azért kaptam, mert az emberek között voltam, és ekkor értettem csak meg az igazi Egység fogalmát. Hiába vagyunk nyelvben, szem formában, színben, bőrszínben, vallásban, és mentalitásban is különbözőek. Egyszerűen ez csak 2%. Addig a többi, ami egyezik bennünk az 98%. Ezért is már nálam kiestek a paklikból az ideológiák, amik "jobbá", és "fejlettebbé" tehetik az embert. Az egyszerűen csak átmeneti vélt javulást eredményezhet, ha létrehozunk valamit, ami ideológiaként kezelünk, és beillesztünk az életünkbe.

A spiritualitás szemszögéből nézve ezt a dolgot, hogy a fejletlen, vagy fejletlenek csak egyszerűen kipróbálnak valamit, amitől úgy gondolják, hogy "jobbá", és "fejlettebbé" válik az életük. Ebből alakult ki a Földön a sok vallás, és a sok különböző ideológia is inkább, ami aztán megmutatta, hogy mit tud. Ezek közül is csak három késői ideológiát említenék, ami történelem formáló is volt az 1900-as évektől. Egészen az 1999-es évig. Ez pedig nem más, mint a nácizmus, a kommunizmus, és a liberalizmus. Most anélkül, hogy ítéletet mondanék bármelyik felől, mert mindben volt jó, és rossz elem, de előrébb vitte korlátozottan a társadalmat... Ami aztán idővel a legtöbb embernél a kiábrándultságot eredményezte, ami meg szintén egy nagyon erős, de egyben fájdalmas útjelző is. Mert ezzel indul el bennünk azaz érzés, hogy az öntudatunkra kell ébredni, és ez jobb esetben azt eredményezi, hogy az ember szellemileg tényleg fejlődni fog, és nem pedig megragadni egy bizonyos szinten. Ami egy öntudatlan (alvó) embernél egy másik ideológiába való (menekülésbe) csatlakozásában nyilvánul meg. Az öntudatos ember teljesen tudatába kerül, hogy Egyként képes létezni a világgal, és akkor már tudomásul is veheti magát a társteremtés erényét, és folyamatát is. Ezért is jutott, és jut el az emberiség oda, ahová kell. Természetesen csak akkor, ha tényleg azt akarjuk megteremteni a többi teremtő jellegű erővel, amit maga az Isten is akar. Ez múlik csak rajtunk.

Ez a magam szemszögéből azt jelenti csak, hogy nem lehet toporogni egy helyben soha. Ha bármi is működik a világon. Azt kell használnunk egészen addig, ameddig nem fog eljönni a lehetőség arra, hogy a másik jobb, és fejlettebb dolgokat használhassuk. Ezért is haladnak lassan előre a technológiai fejlesztések, mert az emberek ragaszkodnak (sokáig) a gyorsan elavuló dolgokhoz. Magam is ezt útmutatásba kaptam, hogy ameddig ez a korrupt, és szinte teljesen káros rendszer létezik. Addig a még működő elemeit használni kell, mert még nincs más helyette, ami felváltja azt. Aztán amint az emberek elméjébe, és szívébe is ez bevésődött, hogy fontos változtatni. Csakis ezután fog igazán változni minden. A magyaroknak is ez a baja, hogy nem alkalmazzák azt amijük van. Vagyis az önismeretüket a változtatás érdekében.

Inkább lavíroznak sok-sok szinte egymással 90%-ban megegyező gondolkodásforma követésében, és megélésében is. De ez valójában nem csupán tőlünk ered, és nem egyedüli jelenség ezen a világon. Hiszen mindenki is csak azt teszi, amit éppen tud. Mert csak azt látja éppen maga előtt. Különösen az USA-ban, és Európában van ez a jelenség erősen jelen. Ezt sokan globalizmusnak is nevezik. A többi ország a világ másik oldalán ezt csak nagyon részlegesen, vagy ultra minimálisan vette, vagy veszi át. Mert hiszen náluk ilyen fél éber állapot működik a kollektívájukban. Addig ez a kollektíva itt Európában amolyan 2/3-ad értelemben van ébren, és 1/3-as értelemben alszik. Ez az USA-nal pont, hogy fordítva van. Oszt ez nagyon erős ütközéseket fog eredményezni, mert hiszen félnek egymástól a sok illúzió következtében, amiben lehet látni a diplomáciai, és sok más jellegű ellenségeskedést is, ami csak szennyezi, és tönkreteszi csak az embert, és a Földet.

De most csak maradjunk Közép-Európában, mert hiszen itt élünk, és a körülöttünk élő népek is szinte teljesen megegyeznek velünk majdnem mindenben. Amit magam ebben a rövidke kis kiruccanásban láttam, hogy itt Európában két stílus létezik, amit magam csak Nyugat-Európainak, és Kelet-Európainak nevezek. Mert hiszen megvan a maga "védjegye". Megvallom őszintén. A nyelveken kívül szinte semmi különbséget nem láttam abban a három országnak a városaiban, és faluiban, ahol csak átutazóban voltam a nemzetközi vonattal. Ez a három ország Németországon kívül. Magyarország, Szlovákia, és Csehország. Németország pont, hogy ilyen eléggé érdekes módon, de belecsöppen a Kelet-Európai stílusba, és szépen átfolyik a Nyugat-Európaiba. Legalábbis, ahol én jártam ott ez a folyamat megy végbe. A hajdani Kelet-Németország (volt NDK) ebben a kettős átmenetben "fekszik". Ami azért nagyon paradox helyzetet képes teremteni. Ezért is én ebből kifolyólag nem látom egyáltalán indokoltnak, hogy egyes elemek, és kezdeményezések azt szeretnék, hogy Európa egy gigantikus állammá váljon. Pont ezek a kis apró (nyelvi) különbségek teremtenek egyéni hangulatot egy, és még sok más Európai országban.

Mivel sajnos más helyeket nem járhattam be. Ezért nem nagyon tudom fizikailag ezt bizonyítani, de úgy érzem, hogy a Lengyelország-Csehország-Szlovákia-Magyarország-Szlovénia vonal egyfajta nagyon erős vízválasztó. Mert hiszen érdekszférákra is épül sajnálatosan, de ha kitudnának a benne élő emberek dolgozni egy szimbiotikus kapcsolódást egymás felé az nagyon megkönnyítené Európa kollektívájának, hogy a 2/3-os ébrenlétből egészséges ébrenlétet csinálhasson. Oszt ezzel megtud maradni egészségben, és békében minden nép, és kultúra. Senkit sem érintene a tudatlan/tudatos asszimiláció/keveredés folyamata. Ami egy ilyen kontinensen pedig kezelendő kérdés, és nem pedig elhanyagolandó.

Magam minden országról úgy gondolkodom, hogy az mind egy sajátos környezettel, és elképzeléssel rendelkezik. Legyen az mondjuk most a jó, vagy rossz értelmezésében is saját. Sajnálatosan a történelem folyamán ezt nagyon figyelmen kívül hagyták/hagyják. Ezért is fenyeget az, hogy a világnak, amint eltávolítják mindannyian a közös határokat, akkor a kultúrák, és a nyelvek összefognak keveredni, ami pedig egyáltalán nem lehet jó kimenetelű, mert ezzel a Föld népe is túlzottan bekeveredik. Meg kell találni így egymás között a szimbiózis útját, mert csakis ezzel lehetséges egymás között egészséges nemzettudatot is kiépíteni, de egyszerre egészséges nemzetközösséget is felépíteni. Ezért is nem vagyunk annyira különbözőek egymástól. Csupán 2%-ban, ami az Univerzum szemszögéből egy kis apróság, és kis csoda, de viszont egy ember számára nagyon csodálatos dolog is tud ez lenni, ha így kezeli.

Magam ezt úgy kezelem, hogy minden népnek fenntartom a jogot a létre, mert hiszen az is Isten teremtése. Nem ítélkezem senki, és semmi felett sem. Legyen az múltbéli, vagy jelenkori személy/csoport, aki kárt tett tudatosan, vagy öntudatlanul egy nemzet bármilyen részében. És itt is jön képbe az a szemlélet, amit magam ekként vallok. Az egyén-család-közösség-nemzet-Föld kollektívájának szemlélete. Ez a szemlélet a magam szemszögéből nézve már sok bajra megoldást adott. De persze ezzel nem azt kívánom közölni, hogy én találtam fel a spanyolviaszt, aminek a nevében is benne van a spanyolok neve, és ezért már lehetetlen magaménak feltüntetni azt, ami nem is az enyém. Csakis a saját elképzeléseimet magam kezelem. A másik a másikét. Azaz az övét kezeli. Ez így van rendjén.

Ez az 5 nap is, amit itt nem Magyar földön töltöttem el. Nagyon sok számomra személyes megerősítést, és tanítást is hordozott. Ami miatt egyszerűen megértettem, hogy egymás tényleges tükörképei vagyunk. Még a nyelvek különbségének ellenére is. Mindenki egymás tükre, és tényleg tudunk egymás számára mindig új tanítást adni, ha elsőre észre sem vesszük azt.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

2013. augusztus 31., szombat

Rendkívüli bejegyzés: Csak egy magyar hangja...

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ez a bejegyzés, amit most számodra közzéteszek. Ez az én hangomon kíván most szólni. Mivel még nem jött el az ideje annak, hogy nyilvánosan mutatkozhassak, ezért itt írom le gondolataimat azok számára is, akik nem ismernek személyesen. De ez így is van rendjén, hiszen a Teremtő akarata sosem véletlen rendelkezik úgy, hogy bizonyos dolgokat végre kell, vagy nem kell végrehajtanom. Ami természetesen nemcsak rám igaz, hanem másokra is. Sokakon érzem, hogy a gondolataim csak megmondó jellegűek a számukra. Hát ki-ki gondolja így annak az biztos, de aki ismer az tudja rólam, hogy valóban teszem a dolgom. Itt minden egyes dolog, ami nem a háttérhatalmat segíti energetikai, gondolati, és tetti síkon az csak jól jöhet ki.

Most azt érzem, hogy az a dolgom, hogy mondjam el őszintén a magam gondolatait kristálytisztán, hogy végre láthassa akár csak egy ember is egy szemüveg nélkül is ezt a világot úgy, ahogy van. Le is írom, de előbb kronológiai sorrendben szépen végig szeretnélek téged kedves olvasó vezetni, hogy a világunkat nem lehet úgy megváltoztatni, hogy csakúgy valakire valamilyen kényelmi/lustaságbeli ok következtében rábízom/rábízzuk, hogy a számunkra kényes dolgokat oldja meg helyettünk. Ez már nem járja. Ez maga a Vaskor jellegzetessége.

Mindenben át kell vennünk magunktól a kezdeményezést, mert a spirituális törvények is így működtetik a világunkat. Most csak a magam nevében kívánok szólni, mert hiszen magam csak a magam életét élem, és nem pedig másét, de nem is élhetem helyette másét, mert azzal, akkor nem kíván, és nem is fog tanulni, hanem csak hánykolódni, mint valami fadarab a végtelenség tengerében, amit mindannyian életnek is nevezünk.

Ez a hánykolódás teljesen megegyezik az egy helyben való toporgással, ami egyáltalán nem jellemezhetné az embereket, de mégis az történik. Most már itt Magyarországon a vezető elit, akik ugyanolyan emberek, mint mi csak megfertőzte őket számtalan kór, amit a magyar nyelv nagyon jól megfogalmaz. Nevezzük elmebajnak, mert hiszen az intézkedéseik olyanok, amilyenek... Nem kívánom részletezni, mert úgy érzem legalább mindenki tud olyan őt érintőleges intézkedésről, ami szerintük jó az országnak. Az ő országuknak biztos, de a miénknek, és ezzel együtt az enyémnek egyáltalán nem.

Itt most azért használom az enyém szót, mert én is ehhez az országhoz tartozom, és úgy kívánok benne élni, hogy az nekem is jó legyen a velem együtt élők számára is, és nem csak magamnak. Ezért is van az, hogy ők csak a magukéra gondolnak, addig meg minket korlátok közé akarnak terelni, és teljesen hülyének nézve minket vakon követve őket eltűrjük az ő intézkedéseiket. Okosan, és fondorlatosan csinálták a tetteiket 23-24 éven keresztül, de ez teljesen elkezdett a számukra is már olyan méreteket ölteni, hogy az ő egzisztenciájukat is fenyegeti. hiába próbálják a sok-sok propagandával elfedni az elfedhetetlent. Csak az elnyúlt részegség következtében, amit a hatalmon lévőségük óta magukba vettek nem tudnak, és nem is igazán kívánnak belőle kigyógyulni. Minden ellenük van. Ezt ők is tudják, de az elméjük annyira megvan zavarodva, hogy meg sem értik, hogy tényleg a valóságok valóságában mindenki ellenük (értük) van, és nem az érdek mozgatja azokat, akik őket nem kedvelik, de nem is követik. Hanem a szívük, és az Isten iránti szeretet, és alázat. Ők minket az ilyen hozzám hasonlókat is nézik elmebetegnek pedig, amikor az valójában az elmebeteg, aki az egzisztencia ellen van tudatosan, vagy akár tudattalanul is. Az Univerzum szótárában is szerepel ez a szó, és tökéletesen azt veszi körbe ez a szó, aki minden élet ellensége lesz főleg tudatosan.

Itt a Földön a világ politikai, és más az elithez tartozó vezetők zöme az. Őrült/elmebeteg. Addig meg mi vagyunk a normálisak, mert mi élni, gyógyítani, és fejleszteni kívánjuk az életet. Nem pedig ártani. De ezek ellenére is az olyan ember, aki követi őket bármilyen tekintetben az is elmebetegnek minősül. Hiszen asszisztál hozzá tudattalanul, és az Univerzum szótárából ráillik az összes olyan emberre ez a szó, aki magában a politikában látja a megoldást. Nem ok nélkül akarnak minket káoszban tartani, mert hiszen nekik a káosz a jó. Addig nekünk a nyugalom. Itt is látszik tökéletesen a két világ közti különbség. Nemcsoda, hogy a Földön fennáll minden értelemben a dualitás.

Itt maga is az egyén a kulcs mindenhez. Te magad! Ezért kérlek kedves olvasó, hogy ezt az írást juttasd el minél több emberhez. Nem számít, hogy alvó, vagy felébredt. Megkérlek, hogy olvasd el tüzetesen többször is, ha nem érted, amit elsőre közölni kívánok ebben az írásban. Aki érteni fogja annak is szeretnék ezen az íráson keresztül újat nyújtani.

Szeretném a számodra leírni, hogy az "én" országom, ahol nem vagyok semmilyen rangnak sem a tulajdonosa, de nem kívánok szerepet sem vállalni önkényesen, hanem esetleg csak felkérési alapon a vezetőség egy tagjaként. Hanem főleg csak polgárként élni benne. Ez maga az én országom, amiben élek most is. Illetve velem együtt élnek benne sokan a magyarok közül is, de nem értik meg, hogy én szemüveg, és álarc nélkül járok benne, ami csak akadályozhat a látásban. Ezt az országot most a magam esetében csak az "én" országomnak nevezem. A közös esetben csak Isten országaként tudom leírni, és megfogalmazni. Ebből is már van nem is egy, ami kicsiben működik, de nagyban is fog, mert hiszen más világokban is így megy ez. Csak egyedül az egyéneken múlik ez, hogy sikerül e a működtetése, vagy nem az adott világban. Addig Isten csak ad hozzá folyamatosan mindent. A többi már csak rajtunk múlik.

Na, de bele is vágok a közepébe. Mivel minden az egyénből (Isten megtestesüléséből) indul ki a szerény értelmezésem szerint is. Ezért most innen indulok el, és bemutatom neked az "én" országomat a magam szemszögéből.

A magam országa az egyén belső világának kivetüléséből áll össze. Most itt pontosan csak a magam belső világát írhatom ide le, amit magam is kitudok ide vetíteni, és csak a másik személyen, vagy személyeken múlik, hogy elfogadják e az általam is felkínált lehetőséget, vagy pedig elutasítják azt. Vagy még "jobbat" csinálnak, amit nevezzünk most csak el harmadik eshetőségnek. Alkotnak egy sajátot, és azt manifesztálva (életre hívva) elkezdik megalapozni a Földön. Itt nagyon fontos azt tudni, és tudomásul venni, hogy az egyéntől nem egy követelmény van, ami miatt szavatolnia kell a saját teremtésének a manifesztációját, és fenntarthatóságát, amik nem mások, mint a felelősség vállalása a saját teremtés/teremtések iránt. Az Univerzum törvényeinek ismerete. Azaz az önismeret. Mert hiszen, ha tudod önmagadban, hogy mi benned a jó, és mi benned a rossz, akkor tökéletesen eltudod dönteni, hogy ne olyan dolgot hozz létre, ami eltudja rontani mások, vagy a te életedet. Ez ám nem játék.

Na, de most szeretnék maradni ennél a dolognál, amit magam csak úgy neveznék, hogy az ország. Jelen esetben ez az ország a magyaroké az én elképzelésem szerint. Magyarok élnek benne. Magyarul is beszélnek benne. A magyar szokások, történelem, gondolatok, szavak, és minden, ami önmagában a magyarságot (önismeretet) jelenti azt szabad gyakorolni, és továbbfejleszteni. De viszont megsemmisíteni, és visszafejleszteni nem lehet. Mindenki, aki képes "megférni" nem-magyar létére a magyar törvényekkel az szívesen látott egyén ebben az általam felvázolt országban. Pontosan azért, mert valami oka is van arra, hogy lássa a magyarok világát. Ebbe természetesen nem csak "én" vagyok a teremtője ennek a (külső) világnak, hanem valójában csak egy darab társteremtője a sok közül, de viszont a belső világomban is magyarnak érzem magam, a belső világomban viszont magam vagyok a teremtő. Addig itt magán a Földön a társteremtő vagyok. Az Univerzum szemszögéből is ezt nézve csak egy porszem vagyok a Teremtés tégelyében. Aki csak azt teszi, amit éppen tud.

Na, de most ezt átültetve a jelenbe. Jelenleg itt Magyarországon kettős államalakulat van, amit magam is érzékelek minden szinten. A régi, és az új állam kettős megléte. Ebből a kettős államalakulatból csak egy életképes, és ebből egy a Teremtő akarata szerint rendelkezik. Az újban érzem ezt a Teremtői akaratot, ahol az általam is pontosan felvázolt ország is manifesztálódott/manifesztálódik. Ennek is van neve, aminek a neve Apostoli Magyar Királyság.

Ez az állam pontosan egyetért ugyanazzal, amit magam is vallok kristálytisztán, hogy itt egyenlőség, bőség, szeretet, tisztesség, alázat, szabadság, és önkéntesség létezik. Nekem ezek a tulajdonságok adják egy tökéletes állam alapját. Nem úgy, mint a régiben. A régi állam is már ugyan hozott egy-két látszólag "jó" intézkedést, de ez egyszerűen túl gyenge ahhoz, hogy a jó címkéjét rálehessen tenni. Egyszerűen csak a veszteségen, a különbségen, a megkülönböztetésen, a romboláson, az arrogancián, az elvételen, és az érdeken alapul. Az ilyen állam nem lehet életképes hosszú távon. Na ezért is magam nem adok nekik semmilyen hitelt sem. Egy percet sem pazarlok rájuk az életemből, bármit is fognak tenni "ellenünk" (értünk). Átfog hatolni rajtam, és nem veszem fel velük a kesztyűt, hanem pusztán csak nem adok nekik semmi figyelmet. Nem érdemelnek egy percet, és egy pillantást sem. Ez lesz részben a problémáinkra is a megoldás. A másik fele az ország, és ezzel együtt a benne élők számára a probléma megoldása csakis az lehet, hogy megtanul mindenki Egyként gondolkodni.

Ez most lehet, hogy nagyon erősnek/nehéznek tűnik, de amúgy nem az, mert már egy darab ember gondolatai is képesek ezt a változtatást, és teljes körű lemondást a régi rendszerről bizonyítani. Ez maga a szellemi vonatkozásban azt is jelenti, hogy nem adunk nekik tudatosan energiát, és megválogatjuk, hogy pontosan mit is teszünk, ami a többségi társadalomnak jó, de a kisebbség, akik nagyon félnek egyszerűen megfognak bukni, és a talaj alattuk megnyílik és elnyeli őket az életük folyamán mindenükkel együtt. Ezért nem szabad utálattal, és gyűlölettel tekinteni rájuk, hanem megbocsátani, és véglegesen elengedni őket is. Magam is már ezt megtettem, és azt érzem, hogy az új létrehozásának ideje jött el. Ezért kérlek kedves olvasó, hogy gondold végig alaposan most, amit itt leírtam, és keresd a módját, hogy a régit letehesd. Ezzel teret adva az újnak.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

2013. augusztus 27., kedd

45. Bejegyzés: A csapatok, és a spiritualitás...

Üdvözöllek kedves olvasó! Ebben a bejegyzésben kértek engem az égiek, hogy számoljak be az elmúlt 3-4 hétben fogant tapasztalásaimról, amikről remélem, hogy intő jellegű példák lesznek mások számára is amikor ilyesmire adják az energiájukat, és az idejüket. Meg főleg sok-sok tapasztalatot gyűjtenek.

Ez a téma most maga a csapat létrehozása, és annak működtetése a spiritualitás törvényei szerint. A témát a magam szemszögéből tudom most csak megközelíteni, mert hiszen voltak/vannak benne tapasztalataim. No, de most még mielőtt belevágok szeretném leírni, hogy a csapat létrehozása, működése, és fenntartása mit jelent/takar a spiritualitás törvényei szerint.

Amikor egy bizonyos csapat egy szokásos, vagy szokatlan építő jellegű témával kapcsolatban létrejön. Ott abban a csapatban idővel (ha a Teremtő is úgy akarja...) növekedni fog a létszám, aminek megvan a maga két oldala is, és ez kihívás elé állítja a csapatot, és a benne lévő tagokat.

Nekem kerek egy hónapja volt egy dolog, amibe biztos, hogy nem véletlen kerültem be. Ez egy nemzetközi dolog volt, aminek az a lényege, hogy megalakult általam is formálisan. Kezdetben egy főből azaz magamból állt csak a csapat. Kb. 8-10 napig ez az állapot volt fenn, ameddig teljesen egyedül voltam, és csináltam ebben a témában a feladatomat. A feladat, amit vállaltam önkéntesen fordítás volt. Amibe persze én sem voltam, akkoriban perfekt, mert hiszen az idegen nyelv gyakorlási lehetőségeim nagyon korlátozottak voltak (kommunikálni jól tudok angolul, de fordítani régen kb. 4-5 éve még perfektül tudtam, de azóta ez kissé elcsökevényesedett... De hát gyakorlat teszi a mestert.), és időhiányában sem tudtam a sok különböző projektben való részvétel miatt erre szakítani, ha megszakadtam volna még akkor sem.

No, de amikor a fordítások is a részemről megtörténtek. Azokat magam megmutattam pár embernek, akik legalább tudnak középszinten angolul, mert magam is úgy éreztem, hogy ezt át kell nézetni alaposan. annyit mondtak, hogy egy-egy ponton javítani kellene, de úgy értik a fordítás lényegét, tehát nem volt teljesen magyartalan. Őket nem kértem fel akkoriban a csapatba való csatlakozásra, mert hiszen ez önkéntes jellegű volt, és úgy gondoltam az jön, aki akar, és aki nem, az nem... Magam a szellemi túlterheltség, és az idő egyfajta sürgetése miatt nem volt gyakran szellemi kapacitásom a nyelvtani jellegű dolgok megnézésére. Ekkor aztán a 11-ik naptól kezdve szépen elkezdett növekedni a létszám a csapatban. Előtte meg teljesen egyedül kissé elkeseredtem, hogy ez senkit sem érdekel rajtam kívül. Végül jött aztán Isten jele, hogy keressek társakat...

A nemzetközi koodinátor is kijelölt egy bizonyos személyt, aki szintén a fordító csapat tagja lett miután "feladtam" egy hirdetést, hogy ki szeretne csatlakozni. Tehát itt jön le egy picike tanulság, amit magam akkor még nem vettem tudomásul 100%-ig, de jelen volt bennem. Mivel én voltam az első, aki abban a bizonyos csapatban első tag volt a logikus azaz, hogy az alapító tag, és ezzel a 3D aspektusai szerint vezető lesz belőle. No, de nem éreztem ennek szükségét, hogy kinevezzem magam valamilyen vezetőnek, mert hiszen egyenlőek, és Egyek vagyunk, amit magam tökéletesen egyértelműen így gondoltam magam is, és aszerint jártam el minden munkámban, ameddig a csapat tagja is voltam. Ez maga az Egység törvénye is. Na, de kicsit itt hadd térjek ki arra az elképzelésre, amit magam csak 5D-os csapat felállásnak nevezek. Ezt a Galaktikus Föderációban töltött helyem miatt tudom nagy vonalakban felvázolni.

A Galaktikus Föderációban egy csapat működése azon alapul, hogy minden tag egyenlő. A szó szoros értelmében. A rang csak azt jelenti, hogy ő a vezető, de nem ő határoz meg mindent. A szó tökéletes értelmében vezető, ha alkalmas, és látták/látják, hogy elér azzal valamit, amit/amiket csinál/csinált, akkor azt az illetőt a Parancsnokság külön javaslatra kinevezi egy ranggal felsőbb szintre, és ez így megy felfelé a maximális ranging, ameddig nem találnak benne valami kivetni valót, ami miatt az előrelépés lassul, vagy egyszerűen csak megáll. Egy bizonyos csapaton is belül mindenki maga kezdeményez bizonyos dolgot, vagy dolgokat, és rugalmasan kezel/kezelnek mindent. Tisztelettel, és alázattal. A Teremtő akaratával összhangban, ami egyszerűen Földi ésszel felfoghatatlan, és nagyon is csodálatosan működik. Nem igazán van jelen rivalizálás, vagy ész nélküli vita, bármi miatt, mert hiszen csak feltétel nélküli szeretet van náluk. Volna lehetőség nekünk sok-sok csapatról ténylegesen számtalan példát venni, akár róluk is. Pusztán az Asthar által vezetett, vagy bármelyik Galaktikus Föderációbeli kisebb, vagy nagyobb csapatról.

Na, de visszatérve ahhoz a csapathoz, ahol tag voltam. Magam a cikkek egy harmadát (7-8 cikk) lefordítottam (64%-os korrekt magyaros fordítással...), és nem éreztem szükségét, hogy vezetőnek, vagy bármilyen rangosnak kinevezzem magamat, vagy önmagam önkényesen másokat kinevezni XY rangra. Mindig mindent a Teremtő akarata szerint hajtottam végre, amit mindig kikértem még mielőtt bármibe belevágtam a csapaton segítő projektbe. Ezért is éreztem úgy, hogy a csapatban van potenciál. De, ahogy szépen növekedett a létszám úgy éreztem rövidesen közös kommunikációs csatorna kell, mert hiszen a munka felület, amin dolgoztunk nem volt erre tökéletesen alkalmas. Ekkor kérdeztem meg a segítőim, és a Teremtőt is, hogy az adott program (Skype) alkalmas lehet a közös kommunikációra? A válasz egyértelmű/egyhangú igen volt rá.

No eddig semmi probléma egyáltalán nem volt, mert hiszen a javaslatot a csapat tagok elé is beterjesztettem. A GF-ben is így szokás mindig bárki részéről valamit beterjeszteni. Aztán már csak a csapaton múlik, hogy beleegyeznek e, vagy nem. Nekem a válasz, ami jött volna a csapat tagok részéről is, vagy a segítőim/Teremtő részéről legyen az bármilyen vonatkozású válasz aszerint jártam volna el, mert hiszen ez így korrekt. Legalábbis magam ezt érzem. Aztán a csapat tagok is jöttek fel folyamatosan, és a többség már a közös kommunikációs felületet használta. Ha nem mentek volna bele számomra az sem lett volna baj, mert hiszen, akkor az is okkal történt volna.

Végül innen azt tanultam meg, hogy a korrekt együttműködés csakis rugalmasságot, és szeretetteljességet igényel. Részemről a rugalmasság, és a szeretetteljesség megvolt. Persze ezt a magam esetében csak magam állíthatom. Még a tanítóim is kérdeztem minden lépesemről, hogy ez oké, vagy más legyen. Mindig minden alkalommal jött a megfelelő válasz. Igaz ezek a dolgok nagyon hirtelen jöttek, és mindvégig az intuíciómra hallgattam, és a Teremtő/segítőim útmutatását követtem. Ezért is nagyon fontos a teljes ismeret önmagunkról, mert csak ezzel tudunk jó, és helyes döntéseket hozni, és annál kevesebbet hibázni. Kb. a 3-ik héten jártunk már amikor kissé megnyíltam a csapattagok előtt, amit sokan kissé félreért(h)ettek a részemről, mert hiszen úgy éreztem, hogy szabad beszélni önmagunkról fokozatos jelleggel a csapaton belüli ismerkedés céljából. A GF-ben is így csinálják ezt. Aki ezt így nem érti az akkor tényleg nem tudja, hogy is működik egy csapat.

No, de aztán szép lassan elindultam a csapat építése céljából a következő fázisba, mert hiszen mindig egy csapat közös egyeztetéssel halad előre, és fejlődik fel az adott irányba. Mint mondtam az együttműködés csakis rugalmasságot, és szeretetteljességet igényel. Ehhez persze érteni, és alkalmazni kell az Egység törvényét. A csapaton belül felvetettem az ötletet, amit persze a kis hirtelenségem következtében megformáztam, és manifesztáltam egy jutub csatorna, egy a jutub csatornára szánt videó, és egy e-mail szolgáltatás elkészítésének formájában.

Ekkor magam még mielőtt ebbe az egészbe belevágtam körbenéztem, hogy van e még fordítani/segíteni való, mert hiszen a fordításba is belesegítettem. Illedelmesen megkérdezve a tagokat. Amire jött a válasz, hogy nincs. Aztán mivel szabad voltam ezért kaptam azt a föntiektől is, hogy itt az idő a következő lépcsőre lépni a csapat felépítésének/megerősítésének szempontjából. Ez alatt is azt tanultam meg, hogy használd bátran a képességeidet, amiben úgy érzed, hogy tehetséges/tapasztalt vagy, mert hiszen az nem a más általi felhasználásra van kitalálva, hanem, hogy te magad osztod be azt. 

No! Innentől jött egy kis feketeleves jelleg, amit magam csak az egó megnyilvánulásának tudok nevezni. Az előzmény részben maga a hirtelenségem volt, és a projektek gyors megszervezésére való törekvés. Ebben magam nem látok pedig semmi kivetni valót, mert hiszen nagyon fontos dologban vettem én is részt és nagyon éreztem, hogy sürget minket az idő, és ekkor minden eshetőségre gondolni kellett. Magam egy körlevelet írtam a 3 általam felvázolt projektről javaslat formájában, hogy ki mit gondol, és a kemény magot érezve megvártam a válaszokat. A többség nem tartotta rossz ötletnek a kezdeményezéseket, de végül egy valaki, akire egyáltalán nem haragszom, mert hiszen ő is csak azt tette, amit tudott. Ő lett a nemzetközi koordinátor által kinevezve. Ő úgy gondolta, hogy ez még ráér, és a fordítások a prioritások.

De aztán magam is éreztem egy nagyon erős szürke jellegű energiát, ami általában egy ember egója szokott lenni. Ami még valamilyen tekintetben jobb, mint a gyász feketeségé... Tehát egy 3D-s sémára építővel kerültem mondjuk úgy, hogy diplomáciai párbajba, amit magam eleinte elsimítottnak gondoltam. Amit magam most is elsimítottnak gondolok. Eleinte úgy éreztem, hogy ő is. De végül is úgy éreztem 2 nappal később, hogy a fúrást tapasztalom meg, ami meg a csapat alapzatára is nagyon nagy veszélyt jelentett/jelent. Ezért is nagyon fontos, amit ebből megtanultam, hogy az önkénteseket is alaposan meg kell szűrni, ha úgy érzi az ember, hogy itt erre van szükség, és az alkalmasság tekintetében a Teremtőt kérni, hogy alkalmast küldjön. Magam nem az ÉN-ből, hanem a MI-ből indultam el, amiből aztán idővel ez lett. TI, és ÉN. Aztán ebből a TI-ből, és lassacskán ÉN-ek jöttek ki, akik végül elmentek ebből a csoportból. Köztük én is.

Féltette a más által kinevezett pozícióját. Ez miatt tört ki az egész vita, amit magam felnőtt, és kulturált ember módjára kezeltem. Magam ezt érzem, és tudom. Azt gondolta rólam, hogy a babérjaira török, amikor engem a rang utáni hatalomvágy egyáltalán nem érdekel, és különösen is hidegen hagy, mert ez a munka is, amit csináltam/csinálok nem a hatalomról szól... Tehát nagyon brutálisan is félreismert. Ilyet amúgy is csak olyan emberek követhetnek el, akik valamiért ragaszkodnak az egójuk elképzeléséhez. Oké. A vita is lezajlott sok-sok szóváltás formájában is, amiről eleinte nem tudtam, mert előbb hátulról próbált nekem jönni, ami azért nem szép, és rendes dolog. A nemzetközi koordinátor is beszélt velem, és ő vele is. Aztán magam is úgy éreztem, hogy talán igaza van, hogy hibáztam. De ez aztán idővel felülíródott bennem hosszas gondolkodás, meditáció után, és folytonos egyeztetést követően a tanítóimmal, és segítőimmel. Oszt ítélkezés mentesen jártam el, hogy mégis mi a helyzet, és ezért gondolkodtam a hogyan tovább című részen. A segítőim azt mondták, hogy hagyjam rá, mert hiszen mind a kettőnknek igaza volt/van, amit magam rá is hagytam aztán. A vita is csak féligazságokat takart, amik végül kiütötték egymást, tehát nem vezetett egyáltalán sehová.

Végül ekkor érkeztünk a csapat létének 4-ik hetébe. Valahogy motoszkált bennem még mindig a dolog, hogy az adott személy nem igazán van velem kibékülve, és megint megpróbálkozhat a félelmén alapuló tettekhez, ha bármibe belekezdenék, és pedig a protokoll szerint eljárva. Ez volt bennem másfél napig, és végül a segítőim is azt jelezték, hogy menjek el onnan, mert csak lekorlátozna, és nem engedne érvényesülni. Amit aztán végül csak erős impulzusok tapasztalását követően meg is tettem...

Ezzel a helyzettel kapcsolatosan is azt tanultam meg, hogy az embernek a saját lényét, és másokét tiszteletben kell tartania. Ha viszont az adott ember/emberek nem képes/képesek tisztelni bármi oknál fogva önmagát/önmagukat, és ezzel egymást is, akkor ott megtörik ez az egész. Végül a csapat hajójának gerince megreccsent, és most törik szét apró darabokra. Magyarán. Ez a bizonyítéka annak, hogy a Vaskori érdekalapú elképzelésen nyugvó csapatok már teljesen működésképtelenek. Csakis az Aranykori elképzelésen nyugvó, és haladók a működőképesek. Ez nekem bőséges bizonyíték az Aranykor jelenlétére is, amin már sokak munkálkodnak.

Magam ezeket tanultam ebből a szituációból, és hogy mindig bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, mert hiszen nem értik meg, hogy valójában csak önmaguknak ártanak. Addig minket meg csak megerősítenek/megedzenek.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény